dolandırmaq

dolandırmaq
f.
1. Hərləndirmək, fırlandırmaq, aylandırmaq, dövr etdirmək. Çarxı dolandırmaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub ağaca dönmüşdür! Ə. Ə.. // Gəzdirmək. Uşağı apar, bağda dolandır, gətir. – Qurbanəli bəyin nökəri kəhər atın cilovundan yapışıb, bir az kənarda dolandırırdı. C. M.. // Döndərmək, çevirmək. Üzünü dolandırıb mənə dedi. . Gözünü (gözlərini) dolandırmaq – bax göz.
2. dan. İdarə etmək. Ölkəni dolandırmaq. İşləri dolandırmaq. – Onu göndərdilər ki, azarlamış müəllimin yerini birtəhər dolandırsın. . Ü. H.. // Yola vermək. Onu birtəhər dolandır.
3. Dolanacağını təmin etmək, saxlamaq. Ailəni dolandırmaq. – Yaz ağzı molla bazardan bir ikicanlı keçi alır ki, südü ilə uşaqlarını dolandırsın. M. N. lətif.. <Durna> ərindən sonra özündən başqa Fərmanı da dolandırmalı olmuşdu. Ə. S..
4. məc. Aldatmaq, başını tovlamaq. Hər zaman Zeynal <Mehribanı> bir taqım quru və boş vədələr ilə dolandırırdı. S. H..
◊ Baş(ını) dolandırmaq – bax baş. Başda dolandırmaq – bax baş.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dolandırma — «Dolandırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərləmək — f. 1. Dairəvi şəkildə hərəkət etdirmək; fırlatmaq, dolandırmaq, hərləndirmək, aylandırmaq. Çarxı hərləmək. – Gözləri sevinclə gülən bir qız və oğlan çiyin ciyinə verərək qüvvətli əllərilə böyük bir təkəri hərləyir. M. İ.. Cavan fəhlə cəld bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • girrəməx’ — (Quba, Kürdəmir, Şəki, Tovuz) 1. dolandırmaq, yaşatmaq (Kürdəmir, Tovuz, Şəki). – Ə:m <əmim> məni yaman girriyirdi, heş şeyə möhtəş döydüm (Tovuz) 2. təngə gətirmək, cana gətirmək (Quba) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aylandırmaq — f. Dolandırmaq, fırlandırmaq; aylanmağa, fırlanmağa, hərlənməyə məcbur etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fırlatmaq — f. 1. Fırlandırmaq, dolandırmaq, hərləndirmək. Maşının sükanını fırlatmaq. – Vaqif başını aşağı salıb barmağındakı əqiq üzüyü fırladırdı. Ç.. Şahmar bu fikirdə idi ki, adam istəsə yeri tərsinə fırlada bilər. B. Bayramov. 2. Bir şeyi şiddətlə və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəzdirmək — f. 1. Birisinin əlindən tutaraq, ya qucağına götürərək, yaxud miniyə mindirərək, yaxud da yanınca özü ilə bərabər hərəkət etdirmək. Uşağı bağda gəzdirmək. Körpəni gəzdirmək. Uşaqları maşında, faytonda gəzdirmək. – <Əhmədi> lap körpəliyindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idarə — is. <ər.> 1. Hər hansı bir iş (dövləti, elmi, ictimai, ticarət, təsərrüfat və s.) sahəsinə baxan, müəyyən ştatı, müdiriyyəti olan təşkilat. Dövlət idarələri. Elmi tədqiqat idarəsi. Mərkəzi statistika idarəsi. İctimai idarələr. Sığorta… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”